Cost

Birbirine bir network hattı ile bağlı birden fazla lokasyonu olan Active Directory yapılarında içerisinde en az 1 adet Active Directory Domain Controller bulunan lokasyona site adı verilir. Site'lar birbirleri ile haberleştiren her bir network hattına ise site link adı verilir. Bu site link hattının hızına göre bir Cost değeri atanır. Cost değerleri ne kadar küçük ise o kadar hızlıdır anlamındadır, cost değeri yüksek ise bu hat yavaş bir bağlantıya sahip demektir.
Düşük değerlerin daha hızlı, daha geniş ve sorunsuz bağlantı noktası anlamına geldiğini unutmamalıyız. Site'lar arasındaki replikasyonun sağlıklı ve sorunsuz olabilmesi için bu değerleri verirken doğru değerleri hatları iyi analiz edip hesaplayıp vermemiz gerekmektedir. Bizim verdiğimiz bu değerlere göre site'lar arası replikasyon sıklıkları ve zamanları otomatik olarak ayarlanacaktır.