Atomic Transaction

Microsoft Active Directory veritabanı yapısı üzerinde tam(eksiksiz) olarak uygulanan veya hiç uygulanmayan veritabanı işlemlerine verilen genel isimdir.
Active directory veritabanı üzerinde herhangi bir değişiklik esnasında yapılan bu değişiklik işlemi bir şekilde yarım kalır ve tamamlanamaz ise veritabanı bu işlemin başladığı andaki durumuna geri döndürülerek veritabanı yapısının bozulması engellenir.