AD RMS-enabled application

AD RMS üzerinde hazırladığınız bir policy template için kullanıcı veya gruplara aşağıdaki izinleri verebilirsiniz;

 

Full Control, View, Edit, Save, Export (Save As), Print, Forward, Reply, Reply All, Extract, Allow Macros, View Rights, Edit Rights

 

Ancak bu izinleri verdiğimiz bölümde birde Create Custom Right isminde bir buton vardır ve bu buton sayesinde farklı izinler vermemiz mümkün olmaktadır. yukarıdaki izinler sizlerinde gördüğü gibi hemen hemen tüm döküman ve mail sistemleri için temel ve yeterli iken AD RMS ile entegre olan uygulamalar için ek izinler tanımlanabilir. Bu izinlerin geçerli olması için uygulamanızın AD RMS-enabled olması gerekmektedir.

 

Bu özelliğie uygun örnek bir kaç uygulama aşağıdaki gibidir

 

Windows Client: XP, Vista, Windows 7
Windows Server: 2003, 2008
Windows Mobile: 6+
Office 2003: Word,Excel, Powerpoint, Outlook
Office 2007: Word,Excel, Powerpoint, Outlook, Infopath
Office 2010: Word,Excel, Powerpoint, Outlook, Infopath
Sharepoint Server: 2007, 2010
Exchange Server: 2007, 2010
Internet Explorer: Add-on that allows to open files with extension .htm (rights protected HTML)