CSMA/CD

Bir protokol olan CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access With Collision Detection) belirli bir algoritmaya göre hatlardaki çakışmaları (collusion) kontrol eden bir tekniktir. İlk önce paket gönderilecek yol (hat)  trafiğe açık olup olmadığı kontrol edilir (dinleme), eğer yolda başka bir gönderilen veri yoksa, veri paketlerinin gönderilmesine izin verilir. Eğer aynı anda aynı yoldan veri paketleri yollanır ise çarpışma meydana gelir ve veri kaybı yaşanır.