snapshot

Çok genel bir kavram olan snapshot aslında o andaki sistemin bir kopyasını almak için kullanılır. Bu kavram işletim sisteminden sanallaştırmaya, storage yapısından 3 party ürünlere kadar kullanılır. Bu nedenle hemen hemen her sistemde snapshot kavramını görebilirsiniz. Bu çeşitlilik sayesinde aslında çok genel bir tanım yapıyorum çünkü her sistem için snapshot genel kavramdan biraz farklı detaylara sahip olabiliyor.

Örneğin Active Directory için snapshot almak o anki veri tabanının bir görüntüsünü almak ile eşdeğerdir. Tüm Ad DB yi almaz ki bu zaten yedek almaya denk gelir.

Veya sanal makinede snapshot o andaki makinenin bir kopyasını alır ve istendiğinde kayıpsız olarak o ana bir daha dönebilirsiniz ( aslında kopyasını almak yerine snapshot alındıktan sonra yeni bir disk oluşturarak bu disk üzerinden yazmaya devam eder ancak dediğim gibi her firma ve ürün için snapshot farklılıklar içermektedir)

Özetle kimi sistemler için yedekleme olarak kimi sistemler için bir referans noktası olması için kullanılan terimdir.