Burflag

Bildiğiniz gibi Windows Server 2008 ile birlikte sysvol replikasyonu için FRS (File Replication Service) den DFSR (Distributed File System Replication) a geçmek mümkün. FRS de Non-Authoritative ve Authoritative restore işlemleri aşağıdaki burnflag değerinin D4 ve D2 yapılması ile sağlanıyordu.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NtFrs\ Parameters\Backup/Restore\Process atStartup\BurFlags

DFSR ile birlikte bu işlem değişiklik gösterdi.Aşağıda Non-Authoritative ve Authoritative restore işlemlerinin nasıl yapıldığını aktarmaya çalışacağım.

Non-Authoritative Restore:

Herhangibir nedenden bozulmuş olan DC deki Sysvol un sağlam bir DC den tekrar oluşturulması için aşağıdaki işlemleri yaparız.

1. Yapılacak dönüş işlemii için, aşağıdaki registry key ini yaratın:

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DFSR\Restore] "Sysvol"="non-authoritative"

a. [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DFSR\] altında Restore adında yeni bir key oluşturun (Sağ tuş, New, Key)

b. Yeni yarattığınız key altında Sysvol adında String değer oluşturun. (Sağ tuş, String Value)

c. Sysvol değerine non-authoritative girin