Os scanning for pentest

OS (Operating System) scanning, penetest/hacking işlemlerinde gerçekleştirilen ve hedef sistemin işletim sisteminin tesbitinde kullanılan bir işlemdir.Nmap -O parametresi ile system işletim sistemi tesbit edilebilir.Ayrıca -A parametresi kullanılınca,version tarama,İşletim sistemi tesbiti,script çalıştırma ve traceroute işlemlerinin hepsi yapılır.Veya netcraft.com üzerinden online olarak geçmiş yıllara ait işletim sistemleri hakkında da bilgi sahibi olunabilir.

Example:

nmap -v localhost -O -T Insane

 

Result:

Not shown: 998 closed ports
PORT    STATE SERVICE
22/tcp  open  ssh
111/tcp open  rpcbind
Device type: general purpose
Running: Linux 2.6.X
OS details: Linux 2.6.19 - 2.6.36

Uptime guess: 0.397 days (since Sun Jul 31 08:25:51 2011)