Port scanning for pentest

Port scanning , penetration test/hacking işlemlerinde network scanning aşamasından sonra gerçekleştirilen ve sunucular üzerinde açık portların tesbit edilmesini sağlayan işlemdir.Aşağıda verdiğim örneklerde Nmap ile tcp ve udp portların durumları tarandı ve ">>" ifadelerinden sonra belirtilen text dosyalarına kaydedildi.

Full TCP scan:
            nmap -iL iplist.txt -p- -O -n -PN -T Aggressive >> iplist_tcp_port_scan.txt
Full UDP scan:
           nmap -iL iplist.txt -p- -sU -n -PN -T Polite >> iplist_udp_port_scan.txt
TCP/UDP Version scan:
            nmap -iL iplist.txt -p 21,22,23,25,53,69,79,80,4848,1421,3389,8080,8081 -sV -n -PN -T Normal >> iplist_version_scan.txt