Network scanning for pentest

Network scanning , penetration test/hacking işlemlerinde information gathering safhasından sonra gerçeleştirilen ve bir subnetteki ayakta olan sunucuları belirleme işlemidir.Aşağıda fping ve nmap ile nasıl network scanning yapılabileciğini örnekler ile açıklamaya çalıştım.

Icmp request ile network scanning gerçekleştiren komut:
              fping -g 192.168.1.0/24 2> /dev/null | grep live | cut -d “ “ -f1 >> fping_net_scan
Nmap  -sn ile network scanning komutu:
               nmap -sn 192.168.56.0/24 | grep for | cut -d " " -f5 >> nmap_sn_scan
Nmap  -sP ile network scanning komutu:
              nmap -sP 192.168.56.0/24 | grep for | cut -d " " -f5 >> nmap_sP_scan