Pull Replication

Bu replikasyonda hedef makine kaynak makineden istekte bulunmaktadır. Yani bir DC üzerinde değişiklik olduğu zaman kaynak DC ( değişikliğin olduğu ve güncel olan ) replication partner olan DC leri bu konuda uyarır ve bu partner olan DC lerde kaynak DC den güncellemeleri isterler. Burada istekte hedefin ihtiyaç duyduğu bilgiler bulunmaktadır. Yani Push ta olduğu gibi bütün bilgiler talep edilmez ( push için gönderilmez ). Diğer DC lerden aldığı ve en son güncellemeden sonra olan bilgileri talep etmektedir. Bir kaynaktan bilgi alıp güncellendikten sonra diğer isteğinde bu kaynağı hariç tutarak istekleri gönderir.