LPD (Line Printer Daemon )

Bilgisayardaki bir program başka bir bilgisayardaki yazdırma biriktiricisi hizmetine belge göndermek için Uzaktan Satır Yazıcı (LPR= Line Printer Remote) hizmetini kullanabilir. Belgeyi alan hizmete genellikle Satır Yazıcı Yazdırma Programı (LPD = Line Printer Daemon) denir.

Hem istemcide, hem sunucuda TCP/IP çalışıyor olmalı ve istemcide LPR’nin RFC uyumlu bir sürümü bulunmalıdır.
 
Yazdırma Hizmetleri, hem LPR hem de LPD hizmetleri sağlar; bu hizmetler Windows Server 2003 ailesi işletim sistemi çalıştıran bir yazdırma sunucusu bilgisayarı üzerinde birbirlerinden bağımsız hareket ederler. LPD, sunucuya UNIX sistemleri gibi LPR istemcilerinden iş kabul etme olanağı sağlamak için yazdırma sunucusu bilgisayarda çalışır LPR, Windows XP Professional çalıştıran bilgisayarlarda LPD çalıştıran UNIX sunucularına iş göndermek için kullanılan bir seçenektir.
 
  • Yazdırma sunucusu üzerindeki LPDSVC, belgeyi istemci UNIX bilgisayarları üzerinde çalışan asıl LPR hizmet programlarından alır.
  • Yazdırma sunucusu üzerindeki LPRMON, yazdırma işini yazıcıların bağlı olduğu UNIX bilgisayarları üzerindeki asıl LPD işlemlerine gönderir.