computer forensics

Günümüz bilişim suçları davalarında, dijital delilleri toplamak  için uluslararası standartlarda üretilen donanım ve yazılımları kullanarak olay yerinde suça konu  dijital delilleri zarar görmeyecek, değiştirilmeyecek ve zaman damgalı şekilde delillendirerek, toplanan verilerin mahkeme sürecinde olayın aydınlatılması adına kullanılabilmesi için raporlanmasına kadar geçen süreci yürüten bilim dalıdır.