Operatörler

Operatörler:C# dilinde veriler üzerinde matematiksel işlemler yapabilmek ve bu amaçla kullandığımız değişkenler üzerinde hesaplamaların yapılmasını sağlamak için operatör adı verilen semboller kullanılır.C# dilinde  7 adet operatör sınıfı kullanılmaktadır.

-Aritmetik Operatörler

-Tekil Operatörler

-Atama Operatörleri

-Kaydırma Operatörleri

-İlişkisel Operatörler

-Mantıksal Operatörler

-Diğer Operatörler