Forfront TMG Report Server list

TMG üzerinde raporlama için kullanılan ve üzerinde SQL Reporting Servisi yüklü olan bir TMG makinesidir. Array mimarisinde birden çok TMG olan bir yapı için siz bir sunucuyu raporları sağlamak için kullanabilirsiniz. Bu sunucu SQL üzerinden aldığı verileri rapor olarak size sunmaktadır. Buradaki yanlış anlaşılma bu listede rapor almak için kullandığınız uzak bir SQL Server ismi aramaktır, oysaki bu listede sadece tek olan veya bir array var ise bunların üyesi olan TMG makinelerinin ismini görebilirsiniz ve rapor üretmek için bunlardan birini seçebilirisiniz.