lingering object

Active Directory mimarisinde bir Domain Controller eğer tombstone lifetime (TSL) süresince herhangi bir şekilde diğer DC' ler ile replike olmaz ise meydana gelen objelere biz lingering objeler diyoruz. Örnekle açıklamak gerekirse, örneğin 3 dc olan bir ortamda dc lerden bir tanesi diğerleri ile replikasyonu kaybeder ve bu süreçte bir obje silinirse bu bilgi replikasyondan kopan dc ye iletilmez, iletilmediği içinde bu obje o dc den silinmez. Tekrar bu dc replikasyona dahil olduğunda diğer iki dc sanki bu obje hiç silinmemiş gibi tekrar bu objeyi oluştururlar, işte aslında silinmiş ancak silindi bilgisini almayan ve daha sonra ( 2003 SP1 sonrası bu süre TSL 180 gündür ) replikasyona dahil olan dc deki objelere verilmiş isimdir. TSL süreci dolan objelerin AD veri tabanı içerisinden fiziksel olarak silinmesine ise garbage collection denmektedir.

 

 Lingering objeleri silmek için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz

 

http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc785298(v=ws.10).aspx