metadata cleanup

Active Directory veri tabanından sağlıklı bir şekilde kaldırılamayan ( dcpromo ile ) domain controller' ların ntdsutil komut seti yardımı ile silinmesi işlemidir. Örneğin bir ADC sunucunuzun diski bozulması, donanım bozuklukları vb nedenler ile sağlıklı bir şekilde dcpromo komut seti ile AD domain yapısından silinmez ise, replikasyon objeleri arasında kalacağı için bu domain ortamına zarar verecektir, bu ve benzeri nedenler ile ( dcpromo /forceremoval komutu ile kaldırmalar da dahil ) sağlıksız bir şekilde ortamdan uzaklaşan dc lerin kalıntılarını bu işlem ile temizleyebiliriz.

 

Komutlar ve işlem detayları için aşağıdaki makaleyi okuyabilirsiniz

 

http://www.cozumpark.com/blogs/windows_server/archive/2008/03/30/ula-lmyan-additionel-domain-controller-in-active-directory-den-kald-r-lmas-ntdsut_3101_l-tools-with-metadata-cleanup.aspx