Kontrol Deyimleri:if-else

 if-else:Programcılık dilinde koşul yapısını ifade eden (if-else) yapısı, program içerisinde belirlediğimiz koşulun sonuçlarına göre istediğimiz bir işlemi tercih etmesini sağlayabildiğimiz  kontrol deyimlerinden bir tanesidir.Oluşturduğumuz (if-else) koşulunda sonuç  oluşturduğumuz bir programda belirttiğimiz kurallar doğrultusunda  ise (if) yani true değerini  tersi ise (else) yani false degerini çalıştırır.

(if-else) kontrol deyimlerinde sonuçlar 3 çeşit sorgulama ile döndürülür.

-Oluşturduğumuz koşulun birbirine eşit olması (a==b)

-Oluşturduğumuz koşulun küçük yada küçük eşit olması (a<=b)

-Oluşturuğumuz koşulun büyük yada büyük eşit olması(a>=b)

Bu koşullu ifadelere göre programımız içerisinde  (if-else) bloğunu kullanarak programın hani koşullarda hangi komutları çalıştıracağını seçebilir ve çalıştırabiliriz.

C# da (if-else) yapısı ile ilgili basit bir örnek tanımlamak gerekirse iki adet değişken tanımlayan ve o tanımlamaları (if-else) bloğunda istediğimiz ve oluşturduğumuz kurallar çerçevesinde çalıştırabilen bir consol uygulamasını göz önüne alalım.

int a = 10; ----Birinci değişken.
int b = 20; ----İkinci değişken.
 
            Console.WriteLine("Onur Bey Lütfen Bir Sayı Giriniz");
            a = int.Parse(Console.ReadLine());
            Console.WriteLine("Onur Bey Lütfen Bir Sayi Giriniz");
            b = int.Parse(Console.ReadLine());
 
            if (a == b)(Eğer oluşturduğumuz yapı içerisinde girilen değerler birbirine eşit ise aşağıdaki uygulamalayı çalıştırmasını istiyoruz)
          {
 
 
                Console.WriteLine("Onur Bey Sağladığınız İşlem Başarılı");
            
            }
 
          else(Eğer  oluşturduğumuz yapı içerisinde girilen değerler birbirine eşit değil ise aşağıdaki uygulamayı çalıştırmasını istiyoruz)
            {
 
                Console.WriteLine("Onur Bey Sağladığınız İşlem Başarısız");
            
            }