system access control list SACL

Bir obje üzerinde Audit için tanımlanmış ACE' lere SACL denir. Yani siz bir objeye kimlerin eriştiğini ( okuma, yazma, silme vb ) öğrenmek için o obje üzerinde kullanıcı tanımlayıp daha sonra bu kullanıcının hangi eylemlerinin loglanacağını tanımladığınız anda aslen bir ACE tanımı yapmış oluyorsunuz, ancak bu tanım bu dosyaya erişim için değilde erişilmesi halinde loglama için yaptığınızdan DACL değil SACL olarak isimlendiriliyor.

Özetle

ilk olarak ACE tanımlaması yapıyorsunuz ve bu ACE leri erişim kontrolü için yaparsanız ( yasaklama veya izin vermek ) DACL oluyor

aynı şekilde yine ACE tanımlar ama bunu audit için yaparsanız bu sefer bu ACE lerin toplamına SACL diyoruz.