Client Access Role

Exchange server 2007 ve 2010 üzerindeki rollerden birisidir. Normalde exchange server'a mapi client haricinde erişim sağlanmak isteniyorsa (pop3,owa gibi) bu rol eklenmelidir. Ancak Exchange Server 2010 ile beraber artık tüm bağlantılar CAS rolü üzerinden gerçekleşmekte olup mailbox server' lara doğrudan bir bağlantı kalmamıştır.