ADO.NET

Ado.NET : ActiveX Data Object for .NET. Kısaca .NET çatısı altında veritabanı işlemleri yapmamızı sağlayan Microsoft teknolojisidir.Activex teknolojisi üzerine geliştirilmiştir.


ADO, COM dönemi teknolojisinde kullanılan Active Data Objects anlamındadır. ADO.NET, bu teknolojinin managed koda doğal evrimidir.(Veri kaynaklarına bağlanmak için kullanılır.)