CCITT

CCITT (Consultative Committee of International Telegraph and Telephone) kısaltmasıdır. Artık ITU olarak anılmaktadır.

CCITT herbiri farklı alan için standart hazırlayan 15 alt bölüme ayrılmıştır.

 • A ve B : Prosedürler, terimler, tanımlamalar
 • D ve E : Tarifeler
 • F         : Telgraf ve mobil telefon hizmetleri
 • G ve D : Yayınlar
 • I          : Tümleşk Hizmetler Sayısal Ağı (ISDN)
 • J          : Televizyon yayınları
 • K ve L : Uygulamaların korunması
 • M ve N : Süreklilik
 • P         : Telefon yayınları
 • R ve U : Terminal ve telgraf hizmetleri
 • V         : Telefon ağları üzerinde data transferi
 • X         : Data iletişim ağları