Infrastructure Master

FSMO (Flexible Single Master Operations) rollerinden birisi olan Infrastructure Master domain çapında etkili olan bir roldür. Tek görevi kendi domainimizde ki bir nesnenin (örneğin bir kullanıcının) başka bir domain de ki gruba eklenmesi durumunda ilgili nesnenin güncellemelerinin diğer etki alanına yapılmasından sorumludur. Tek domain li ortamlarda işlevsiz bir roldür.

Herbir etki alanında Infrastructure Master rolünü üstlenen sadece bir dc bulunabilir.